Snujemy plany rozbudowy

Udoskonalenie produktu i procesu produkcyjnego. Zwiększenie konkurencyjności spółki dzięki unowocześnieniu parku maszynowego. Podwyższenie jakości wyrobów, obniżenie kosztów działalności, poprawa warunków pracy. Utworzenie nowych miejsca pracy. Wzrost wydajności, zwiększenie sprzedaży.  Oto Nasze założenia na kilka kolejnych lat.

Zelka nieustanie podnosi standard usług,  rozbudowując park maszynowy i dbając o wysokie kwalifikacje swoich pracowników.