Realizacje projektów w ramach WRPO

tablica 1

Etapy realizacji projektu:

 1. Zakup rekorugatora.
 2. Zakup maszyny do produkcji złączek.
 3. Zakup piły do cięcia gotowych rur z blachy falistej.
 4. Zakup ucinarki plazmowej.
   
  Termin rozpoczęcia: 07/2010     Termin zakończenia: 06/2011

 www.funduszeeuropejskie.gov.pl


tablica 2

Etapy realizacji projektu:

 1. Zakup maszyny do formowania rur, oprzyrządowania do rur o większych średnicach, rozpychaczy do rur średnich i dużych oraz napędu hydraulicznego do rozpychaczy.
 2. Zakup spawarki.
 3. Zakup oprogramowania.

Termin rozpoczęcia: 10/2009     Termin zakończenia: 09/2010


spo_wkp_rgb_znak

www.arrkonin.org.pl

www.konkurencyjność.gov.pl

www.parp.gov.pl


SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY

WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2004-2006

Tytuł: Wzrost konkurencyjności spółki Zelka poprzez modernizację parku maszynowego w dziale pras.

Cele: Poprawa warunków pracy w przedsiębiorstwie – obniżenie poziomu hałasu. Zaspokojenie wymagań klientów spółki, a tym samym wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Poszerzenie asortymentu wyrobów. Zwiększenie mocy produkcyjnych i wzrost sprzedaży w sferze mocowań do odwodnień wiaduktów i mostów oraz hal przemysłowych. Obniżenie kosztów działalności, zmniejszenie ilości odpadów. Zatrudnienie jednej osoby.

Etapy realizacji projektu:

Zakup, instalacja i uruchomienie:

 1. Prasa mimośrodowa EN125 – nacisk 1250 kN – 1 szt.
 2. Uzbrojenie do prasy: urządzenie podające, kołowrót, zestaw prostujący – 1 kpl.
 3. Prasa mimośrodowa EN80 – nacisk 800 kN – 2 szt.
 4. Prasa mimośrodowa EN125 – nacisk 1250 kN – 1 szt.
 5. Uzbrojenie do prasy: urządzenie podające, kołowrót, zestaw prostujący – 1 kpl.

Dofinansowanie: 378.480,00 PLN stanowiące 50,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Termin rozpoczęcia: 06/2006

Termin zakończenia: 03/2008


SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY

WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2004-2006

Tytuł: Modernizacja parku maszynowego drogą udoskonalenia produktu i procesu produkcyjnego.

Cele: Udoskonalenie produktu i procesu produkcyjnego. Zwiększenie konkurencyjności spółki dzięki unowocześnieniu parku maszynowego. Podwyższenie jakości wyrobów, obniżenie kosztów działalności, poprawa warunków pracy. Utworzenie nowego miejsca pracy. Wzrost wydajności, zwiększenie sprzedaży.

Etapy realizacji projektu:

Zakup, instalacja i uruchomienie:

 1. Nożyce gilotynowe NGh 2000×6.
 2. Kompleksowa sprężarkownia.
 3. Urządzenie do malowania automatycznego farbami proszkowymi.
 4. Wentylacja ogólna pomieszczeń produkcyjnych.

Dofinansowanie: 379.330,00 PLN stanowiące 50,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Termin rozpoczęcia: 03/2005

Termin zakończenia: 12/2006


001_www

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.parp.gov.pl


PHARE 2001

Przedsięwzięcie: Zakup automatycznej linii przygotowania powierzchni detali stalowych przed malowaniem proszkowym oraz zestawu paneli ultradźwiękowych wraz z generatorami.

Cele: Możliwość oferowania swoich wyrobów w jeszcze lepszej jakości i po niższych cenach jednostkowych. Polepszenie warunków pracy. Zaspokojenie wymagań obecnych i potencjalnych odbiorców w zakresie terminowości dostaw. Utworzenie dodatkowych dwóch miejsc pracy. Rozwój firmy i wzrost obrotów.

Etapy realizacji projektu:

 1. Zakup automatycznej linii przygotowania powierzchni detali stalowych przed malowaniem proszkowym oraz transport, montaż i uruchomienie.
 2. Zakup paneli ultradźwiękowych wraz z generatorami oraz transport, montaż i uruchomienie.

Dofinansowanie: 16.947,25 EUR stanowiące 25,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Termin rozpoczęcia: 06/2004

Termin zakończenia: 08/2004